طرح الحاق یک بند به تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 690 شماره اجلاسیه : 397 ترتیب چاپ : 1723 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

اسدی کرم- دلخوش اباتری- فولادگر- باستانی- وقف چی-
عبدالرضا عزیزی- صباغیان بافقی- حسنی جوریانی- کبیری- محمودزاده- پورحسین شقلان- بهمنی- فریدون احمدی- سبحانی فر- بنایی- اکبری(بجنورد)- موسوی بیوکی- محمد عزیزی- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  اقتصادی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 690