طرح اصلاح جزء(۹) بند «ط» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 691 شماره اجلاسیه : 397 ترتیب چاپ : 1724 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

رضایی کوچی- افتخاری- هاشمی تختی- کوسه غراوی- یارمحمدی- لاهوتی- بدری- دامادی- علی ابراهیمی- بادامچی- ملکشاهی- بنایی- دلخوش اباتری- سیدابوالفضل موسوی- نادری- ملکشاهی راد- منوچهر جمالی- کیانپور- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری