طرح ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 692 شماره اجلاسیه : 397 ترتیب چاپ : 1725 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

شریعت نژاد- قمی- محمدرضا نجفی- ادیانی- اکبری(شیراز)- اسماعیلی- تربتی نژاد- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- طاهرخانی- نانواکناری- حیدری- صادقی- همایون هاشمی- قوامی- پاپی زاده پالنگان- ملکی- یوسف نژاد-
محمداسماعیل سعیدی- مطهری- هاشمی تختی نژاد- موسوی بیوکی-
نوبخت حقیقی- سعادت- پورمختار- علی ابراهیمی- خسته بند- قاضی پور- امیرحسنخانی- شاعری- نیک فرلیالستانی- فرهنگی- ملکشاهی راد- آزادی خواه- محمدی(تهران)- موسوی لارگانی- میرزاده- احمدی لاشکی- حاتمیان- مازنی- ابطحی- نیکزادی پناه- رضا کریمی- خضری- جمالی نوبندگان- نظر افضلی- همتی- صفری- لاهوتی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری