طرح تشکیل سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 693 شماره اجلاسیه : 397 ترتیب چاپ : 1726 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

همتی- حسینعلی شهریاری- حضرت پورطلاتپه- دهقانی فیروزآبادی- سیدحمزه امینی- خجسته- نورقلی پور- عابدی- خاتمی- علیرضا سلیمی- مطهری- پژمانفر- کواکبیان- بنیادی- رستمیان- محبی نیا- دلخوش اباتری- گلمرادی- یوسف نژاد- خالقی- نقوی حسینی- اکبری(شیراز)- رحیمی جهان آبادی- فلاحتی- بهادری- صباغیان بافقی- امیرحسنخانی- بهمنی- فریدون احمدی- محمودزاده- سیده فاطمه حسینی- الماسی- محمد عزیزی- کرد- مافی- آقاپورعلیشاهی- سمیه محمودی- چنارانی- عبدالکریم حسین زاده- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری