طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی دارند

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 694 شماره اجلاسیه : 397 ترتیب چاپ : 1727 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

همتی- حسینعلی شهریاری- پوربافرانی- خالقی- سیداحسان قاضی زاده هاشمی- هاشم زایی- محجوب- ساری- سیدحمزه امینی- اله قلی زاده-
محمداسماعیل سعیدی- بیرانوندی- فیضی زنگیر- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- بنیادی- سیداحسن علوی- امیرحسنخانی- تاج الدین- اولادقباد- ربیعی فرادنبه- نوریان- نظر افضلی- بهمنی- علیرضا سلیمی- علی جانی زمانی- محمدحسین قربانی- مسعودی- خالقی- نقوی حسینی- نوبخت حقیقی- امیرآبادی فراهانی- عباس گودرزی- حیدری- کبیری

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  بهداشت و درمان

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/05 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری