طرح استفساریه تبصره(10) ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 695 شماره اجلاسیه : 398 ترتیب چاپ : 1728 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

کوچکی نژادارم ساداتی- بیرانوندی- اصغر سلیمی- خدادادی- قاضی پور- مصری- انارکی محمدی- محمدی (تهران)- خسته بند- اولادقباد- عباسی- نیکفرلیالستانی- ابطحی- حاجی دلیگانی- کرد- آزادی خواه- علیرضا سلیمی- شکری- زاهدی- احمدی لاشکی- صباغیان بافقی- علی اکبر کریمی- اسدی کرم- مسعودی- باستانی- نوری- عبادی- ساداتی نژاد- ادیانی- بدری- برزگرکلشانی- مفتح

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 10

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/24 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1398/10/17 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
3 ›  1398/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 695
4 ›  1398/10/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 695
5 ›  1398/10/30 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
6 ›  1398/11/16 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
7 ›  1399/01/30 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
8 ›  1399/02/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 695
9 ›  1399/02/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
10 ›  1399/02/28 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی