طرح نحوه اجرای اصل (138) قانون اساسی توسط هیأت وزیران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/25 دوره : دهم شماره ثبت : 696 شماره اجلاسیه : 399 ترتیب چاپ : 1729 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

بدری- یارمحمدی- ابوترابی- رضیان- برزگر- امینی فرد- فلاحت پیشه- کوسه غراوی- طیار- جمالی نوبندگانی- علی قربانی- ایران نژاد- کیان پور- درازهی- بیمقدار- هاشمی تختی- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری