اصلاح قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/25 دوره : دهم شماره ثبت : 697 شماره اجلاسیه : 399 ترتیب چاپ : 1730 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

رضایی کوچی- افتخاری- یارمحمدی- سیداحسن علوی-
مسعود گودرزی- کاظم زاده- هاشمی تختی نژاد- محمدیان-
سیدابوالفضل موسوی- رضیان- بهادری- خالقی- حاجی دلیگانی- کمالی پور- ایران نژاد- درازهی- سیداحسان قاضی زاده هاشمی- شریفی- بدری- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری