لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/10/01 دوره : دهم شماره ثبت : 700 شماره اجلاسیه : 402 ترتیب چاپ : 1744 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/10/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری