الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/10/02 دوره : دهم شماره ثبت : 702 شماره اجلاسیه : 403 ترتیب چاپ : 1746 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

حاجی دلیگانی- کوچکی نژاد ارم ساداتی- پورمختار- هاشمی تختی نژاد- فرهنگی- خادم- علیرضابیگی- ابوترابی- دلخوش اباتری- دهمرده- مفتح- بهادری- طباطبایی نژاد- نقوی حسینی- ابطحی- محمد حسینی- کوهکن- علیرضا سلیمی- بیگلری- سیداحسن علوی- علی محمد مرادی- فولادگر-
سیدفرید موسوی- ساداتی نژاد- ذوالنوری- نیکفرلیالستانی- نوری- کیان پور- شرفی- محمودزاده- شکری- خالدی سردشتی- ترکی-
موسوی لارگانی- صادقی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- کبیری- سالک کاشانی- علی اکبر کریمی- صباغیان بافقی- امیرآبادی فراهانی- خضری

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/10/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری