لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/10/22 دوره : دهم شماره ثبت : 704 شماره اجلاسیه : 407 ترتیب چاپ : 1769 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/10/22 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1398/12/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 704
3 ›  1399/02/22 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
4 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
5 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی