طرح حفاظت و مدیریت رودخانه های کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/10/29 دوره : دهم شماره ثبت : 705 شماره اجلاسیه : 410 ترتیب چاپ : 1787 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدفرید موسوی- مازنی- ساعدی- شریعت نژاد- مقصودی- مقدسی- یوسف نژاد- کبیری- محمداسماعیل سعیدی- نجفی خوشرودی- فرهنگی- سیده فاطمه حسینی- امیرحسنخانی- جعفرزاده ایمن آبادی- بنیادی- نیازآذری- نیکزادی پناه- بابایی صالح- قاضی پور- احمدی لاشکی- نانواکناری- بیرانوندی- زرآبادی- ساداتی نژاد- حسنی جوریابی- بیمقدار- علی اسماعیلی- اکبریان- عباسی- سمیه محمودی- سیدحمزه امینی- علی جانی زمانی- اولادقباد- سیاوشی شاه عنایتی- تربتی نژاد- خضری- خالدی سردشتی- جمالی نوبندگانی- نورقلی پور- علی ابراهیمی- فیضی زنگیر- ربیعی فرادنبه- لاهوتی- سروش- علی اکبر کریمی- کرم پورحقیقی- تاج الدین- کمالی پور- میرزایی نیکو- وحدتی هلان- بیگلری- حسینی کیا

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  عمران، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/10/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 705