طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/10/30 دوره : دهم شماره ثبت : 707 شماره اجلاسیه : 411 ترتیب چاپ : 1794 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سلیمانی- نیکزادی پناه- همتی- سیدکمال الدین شهریاری- محمدی(قزوین)- محمدحسین قربانی- سروش- حمزه- اسدی کرم- اکبری(شیراز)- مفتح- سیداحسن علوی- بهرام نیا- محمدرضا رضایی- انصاری- فولادگر- عباسی- هاشمی تختی نژاد- حسن نژاد- صفری- محمدرضا نجفی- میرزایی نیکو- فتحی- شریفی- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/10/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری