طرح پیگرد حقوقی علیه دولت انگلستان برای جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/07 دوره : دهم شماره ثبت : 709 شماره اجلاسیه : 414 ترتیب چاپ : 1808 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

حاجی دلیگانی- حسنوند- ترکی- ساداتی نژاد- موسوی بیوکی- عابدی-قاضی پور- باستانی- نقوی حسینی- یوسفی- تابش- اکبریان- نوری-حسینعلی شهریاری-کولیوند-کوهکن- محمدابراهیم رضایی- بهادری-بیگدلی- نعمتی-لاهوتی- حاجی بابایی- پورمختار- یوسفیان ملا-رحیمی جهان آبادی- مختار- اله قلی زاده- بنایی- اصغر سلیمی- بنیادی-خدادادی-کشت زر- مطهری- ذوالنوری- خسته بند- اکبری (شیراز)-پوربافرانی- نادری-حضرت پور- جمالی نوبندگانی- رضا کریمی- همتی-عبدالرضا عزیزی- مصری- زارع- عبدالهی-گل مرادی- شیویاری-کامران دستجردی- امینی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- نوروزی-خجسته- قمی- درازهی- محمداسماعیل سعیدی- قره خانی- سروش-
اصغر مسعودی- نیکزادی پناه- علی جانی زمانی-کریمی قدوسی- سامری-عباس گودرزی-کاظم نسب- علوی- حسینی کیا- هاشمی تختی- فولادگر-عبادی- سالک کاشانی- انصاری- داریوش اسماعیلی- خادم- حسن بیگی-محبی نیا- سلیمانی- مفتح- علیزاده- نظرافضلی- شریعت نژاد-
علیرضا سلیمی- علی اکبر کریمی- فلاحت پیشه- برزگرکلشانی- بیرانوندی- علیرضا بیگی- شرفی-آزادی خواه- ابوترابی- موسوی لارگانی- خاتمی-کبیری-بت کلیا-حاتمیان-گرمابی-محمودزاده-محمدحسین افضلی- خدابخشی- بابایی صالح- بیگلری-ایران نژاد-
زهرا سعیدی- محجوب- زرآبادی- خادمی-خالقی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/07 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی