لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/07 دوره : دهم شماره ثبت : 710 شماره اجلاسیه : 414 ترتیب چاپ : 1809 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری