طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/08 دوره : دهم شماره ثبت : 713 شماره اجلاسیه : 415 ترتیب چاپ : 1814 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سبحانی فر- اکبریان- باستانی- یوسف نژاد- گرمابی-
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- نعمتی- پورمختار- محجوب-
عبدالرضا عزیزی- جلودارزاده- ساعی- تاج الدین- مسعود رضایی- سعیدی مبارکه- وکیلی- بهمنی- شوشتری- اولادقباد- شکری- حسین زاده بحرینی- فولادگر- زارع- فلاحتی- درازهی- کاظم نسب- دلخوش اباتری- زرآبادی- سیدفرید موسوی- قاضی پور- حسینی کیا- نورقلی پور- وقف چی- اسدی کرم- انصاری- مافی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 713