طرح ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای و مبارزه با آن در عرصه بین المللی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/08 دوره : دهم شماره ثبت : 714 شماره اجلاسیه : 415 ترتیب چاپ : 1815 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

مازنی- محمودزاده- جعفرزاده ایمن آبادی- میرزاده- بادامچی- لاهوتی-تربتی نژاد- مقصودی- امیرحسنخانی- تاج الدین- آزادی خواه- کمالی پور- شریعت نژاد- حسینی کیا- میرزایی نیکو- وحدتی هلان- محمدی (تهران)- مقدسی- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  انرژی، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری