طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/08 دوره : دهم شماره ثبت : 715 شماره اجلاسیه : 415 ترتیب چاپ : 1816 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- آزادی خواه- مقصودی- قاضی پور- نوری- کریمی قدوسی- ساداتی نژاد- بهمنی- نوروزی- بدری- حاجی دلیگانی- ابوترابی- محمدابراهیم رضایی- موسوی لارگانی- پورمختار- شکری- خضری- حسینعلی شهریاری- علی اکبر کریمی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  انرژی، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری