طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (برگزاری جلسات علنی و کمیسیون ها در سامانه مجازی)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/01/19 دوره : دهم شماره ثبت : 716 شماره اجلاسیه : 417 ترتیب چاپ : 1838 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/01/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری