طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/01/26 دوره : دهم شماره ثبت : 717 شماره اجلاسیه : 419 ترتیب چاپ : 1839 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

فولادگر- کوهکن- بیگلری- علی قربانی- امیری خامکانی- قاضی پور- پاپی زاده پالنگان- اکبری(شیراز)- حسین زاده بحرینی- قوامی- یوسف نژاد- بنیادی- لطفی- محمدابراهیم رضایی- محمداسماعیل سعیدی- پژمانفر- حاجی دلیگانی- محمدرضا رضایی- کاظم زاده- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/01/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 717
3 ›  1399/02/21 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری