طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/01/26 دوره : دهم شماره ثبت : 717 شماره اجلاسیه : 419 ترتیب چاپ : 1839 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

فولادگر- کوهکن- بیگلری- علی قربانی- امیری خامکانی- قاضی پور- پاپی زاده پالنگان- اکبری(شیراز)- حسین زاده بحرینی- قوامی- یوسف نژاد- بنیادی- لطفی- محمدابراهیم رضایی- محمداسماعیل سعیدی- پژمانفر- حاجی دلیگانی- محمدرضا رضایی- کاظم زاده- امیرآبادی فراهانی

کمیسیون

اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 20

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968521 حسن  لطفی حسن لطفی همدان (رزن) یازدهم
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) یازدهم
701774 حسین امیری خامکانی حسین امیری خامکانی کرمان (زرند / کوهبنان) دهم
968960 علی  اکبری علی اکبری فارس (شیراز) دهم
968923 بهروز  بنیادی بهروز بنیادی خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر) دهم
813596 محسن بیگلری محسن بیگلری کردستان (بانه / سقز) دهم
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم
813331 محمدحسین حسین زاده بحرینی محمدحسین حسین زاده بحرینی خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم
968552 محمد ابراهیم رضایی محمد ابراهیم رضایی مرکزی (خمین) دهم
701838 محمدرضا رضایی کوچی محمدرضا رضایی کوچی فارس (جهرم) یازدهم
811874 محمداسماعیل سعیدی محمداسماعیل سعیدی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان) دهم
701898 نادر قاضی پور نادر قاضی پور آذربایجان غربی (ارومیه) دهم
968969 علی  قربانی علی قربانی خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان) دهم
701903 هادی قوامی هادی قوامی خراسان شمالی (اسفراین) دهم
813416 عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول) دهم
813351 نصراله پژمان فر نصراله پژمان فر خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم
968723 شادمهر کاظم زاده شادمهر کاظم زاده ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران) دهم
701917 محسن کوهکن ریزی محسن کوهکن ریزی اصفهان (لنجان) دهم
701990 علی اصغر یوسف نژاد علی اصغر یوسف نژاد مازندران (ساری) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/01/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 717
3 ›  1399/02/21 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری