طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/01/27 دوره : دهم شماره ثبت : 719 شماره اجلاسیه : 420 ترتیب چاپ : 1842 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

کوهکن- تابش- فریدون احمدی- رضا کریمی- بدری- پوربافرانی- کرم پورحقیقی- امیرحسنخانی- سروش- مسعودی- فتحی- علی جانی زمانی- دلخوش اباتری- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- خجسته- لاهوتی- کوچکی نژادارم ساداتی- قوامی- محمودزاده- نیک فرلیالستانی- گرمابی- محمد عزیزی- همتی- کواکبیان- فرشادان- تاج الدین- ربیعی فرادنبه- ادیانی- گلمرادی- بادامچی- بهمنی- علیرضابیگی- سعیدی مبارکه- ساعی- احمدی لاشکی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- فرهنگی- سیداحسان قاضی زاده هاشمی

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/01/27 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
2 ›  1399/02/01 گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
3 ›  1399/02/02 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
4 ›  1399/02/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 719
5 ›  1399/02/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
6 ›  1399/02/20 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو فوریتی
7 ›  1399/02/28 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو فوریتی
8 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی