طرح اصلاح ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 10/11/1395)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/01/27 دوره : دهم شماره ثبت : 720 شماره اجلاسیه : 420 ترتیب چاپ : 1843 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/01/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری