طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/02/03 دوره : دهم شماره ثبت : 721 شماره اجلاسیه : 422 ترتیب چاپ : 1857 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/02/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/15 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1399/03/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری