طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/02/23 دوره : دهم شماره ثبت : 722 شماره اجلاسیه : 428 ترتیب چاپ : 1886 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

ذوالنوری - آزادیخواه - عباسگودرزی - شکری - محمدابراهیم رضایی -
کولیوند - نعمتی - مطهری - بهرامنیا - کاظمزاده - سلام امینی -
محمداسماعیل سعیدی - حمزه - حسینیکیا - سروش - همتی - پژمانفر -
کاتب - گلمرادی - جمالینوبندگانی - وقفچی - بیرانوندی - خالقی -
ناصرینژاد - کاظمنسب - حاجیبابایی - سمیه محمودی - پورمختار -
ملکشاهی - ابوترابی - حاجیدلیگانی - قوامی - اکبری(بجنورد) -
علیرضا سلیمی - قاضیپور

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/02/23 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
2 ›  1399/02/28 گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
3 ›  1399/02/29 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
4 ›  1399/02/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 722
5 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی