طرح جمعیت و تعالی خانواده

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/03/11 دوره : یازدهم شماره ثبت : 52 شماره اجلاسیه : 3 ترتیب چاپ : 53 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/03/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/08/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 52