طرح شفافیت آرای نمایندگان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/03/13 دوره : یازدهم شماره ثبت : 53 شماره اجلاسیه : 4 ترتیب چاپ : 54 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/03/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری