اصلاح تبصره(1) ماده (38) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/04/03 دوره : یازدهم شماره ثبت : 55 شماره اجلاسیه : 9 ترتیب چاپ : 56 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/04/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/04/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 55