ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/04/03 دوره : یازدهم شماره ثبت : 62 شماره اجلاسیه : 9 ترتیب چاپ : 63 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/04/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری