مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/05/01    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 102   
QR

1397/07/29 یک شوری

دوره : یازدهم 1397/07/29 دریافت نسخه چاپی

1399/06/18 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/06/18 دریافت نسخه چاپی
نظر شما