لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/05/01 دوره : یازدهم شماره ثبت : 106 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

488شماره ثبت
1397/8/1

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/07/06 گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری