مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/05/01    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 111   
QR

1398/04/18 یک شوری

دوره : یازدهم 1398/04/18 دریافت نسخه چاپی

1400/03/04

دوره : یازدهم 1400/03/04 دریافت نسخه چاپی
نظر شما