مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/04/24    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 167   
QR

1399/04/24 دو شوری

دوره : یازدهم 1399/04/24 دریافت نسخه چاپی

1399/06/25 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/06/25 دریافت نسخه چاپی
نظر شما