طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/04/14 دوره : یازدهم شماره ثبت : 2 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/04/14 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1399/04/29 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی