عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/05/01 دوره : یازدهم شماره ثبت : 25 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری
2 ›  1399/05/08 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
دو شوری