لایحه موفقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/05/19 دوره : یازدهم شماره ثبت : 137 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری
2 ›  1399/08/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 137