طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/06/16 دوره : یازدهم شماره ثبت : 180 ترتیب چاپ : 200 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/06/16 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
2 ›  1399/06/25 گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی