طرح قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/06/25 دوره : یازدهم شماره ثبت : 181 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/06/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری