طرح حمایت از مالکیت صنعتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/06/30 دوره : یازدهم شماره ثبت : 182 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/06/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری