اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/06/16 دوره : یازدهم شماره ثبت : 184 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/06/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری