طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۹

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/04/18 دوره : یازدهم شماره ثبت : 193 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/04/18 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی