طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/07/08 دوره : یازدهم شماره ثبت : 198 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری
2 ›  1400/02/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 198