مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/06/25    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 225   
QR

1399/06/25 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/06/25 دریافت نسخه چاپی

1399/10/21 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/21 دریافت نسخه چاپی

1400/02/08

دوره : یازدهم 1400/02/08 دریافت نسخه چاپی
نظر شما