لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ - با اصلاحات بعدی آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/07/22 دوره : یازدهم شماره ثبت : 218 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/07/22 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک فوریتی
2 ›  1399/08/18 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1399/09/05 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی