مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح دهیاریها
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح دهیاریها
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/04/18    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 154    ترتیب چاپ : 168   
QR

1399/04/18 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/04/18 دریافت نسخه چاپی

1399/09/18

دوره : یازدهم 1399/09/18 دریافت نسخه چاپی
نظر شما