مسیر شما: طرح ها و لوایح اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/05/28    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 276   
QR

1399/05/28 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/05/28 دریافت نسخه چاپی

1399/10/07 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/07 دریافت نسخه چاپی
نظر شما