مسیر شما: طرح ها و لوایح مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/04/25    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 304   
QR

1399/04/25 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/04/25 دریافت نسخه چاپی
نظر شما