مسیر شما: طرح ها و لوایح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/04/15    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 307   
QR

1399/04/15 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/04/15 دریافت نسخه چاپی
نظر شما