مسیر شما: طرح ها و لوایح پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/06/30    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 314   
QR

1399/06/30 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/06/30 دریافت نسخه چاپی
نظر شما