مسیر شما: طرح ها و لوایح استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/05/12    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 324   
کمیسیون

فرعی : اقتصادی

QR

1399/05/12 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/05/12 دریافت نسخه چاپی
نظر شما