مسیر شما: طرح ها و لوایح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/02/20
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/02/20
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/07/06    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 329   
QR

1399/07/06 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/07/06 دریافت نسخه چاپی

1400/03/11

دوره : یازدهم 1400/03/11 دریافت نسخه چاپی
نظر شما